Ngày: Tháng Chín 15, 2023

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA HYUNJIN C&T VÀ TRƯỜNG CĐ Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

Chiều ngày 14/09/2023, tại trụ sở của Viện đào tạo Quốc tế Edu Beauty đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hyunjin C&T Việt Nam và trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồng. Thành lập từ năm 2018 đến nay, Hyunjin C&T Việt Nam không chỉ được xem là doanh nghiệp chuyên sản […]

Read more