CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức thanh toán:

1. Trường hợp lấy hóa đơn VAT:

– Hình thức chuyển khoản: chuyển khoản vào tài khoản ng ty TNHH Quốc Tế Hyunjin C&T

(Số TK 22210003054456 – Công ty TNHH Quốc Tế HyunJin C&T – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân – Nội dung: tên + số điện thoại)

– Số tiền chuyển khoản: Giá trị đơn hàng + 10%VAT

– Lưu ý: Khách hàng cung cấp địa chỉ email, thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên phụ trách. ng ty xuất hóa đơn điện tử vào địa chỉ Email của khách hàng theo thông tin được cung cấp sau khi xác nhận thanh toán thành ng.

2. Trường hợp không lấy hóa đơn VAT:

– Hình thức chuyển khoản: chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên phụ trách hoặc kế toán ng ty

– Số tiền chuyển khoản: Giá trị đơn hàng

 Lưu ý: Trường hợp khách hàng cần xuất VAT sau theo đơn hàng đã lấy trước đó, liên hệ nhân viên phụ trách để được hỗ trợ

Hotline: 0333 60 26 26

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN VÀ ĐỒNG HÀNH CŨNG
DÉSEMBRE
!