CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  • Thanh toán bằng tiền mặt:
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Số TK 22210003054456 Công ty TNHH Quốc Tế HyunJin C&T – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân