Care concentrate

Care Concentrate – tinh chất cô đặc cung cấp năng lượng cho da. Với các thành phần ưu tú và vượt trội. Care Concentrate gồm 4 dòng sản phẩm: cấp ẩm, làm trắng, trẻ hóa, nhạy cảm.

Sản phẩm có 2 kích thước: 30ml và 100ml.