Thẻ: soi_ba_nhơn

SỢI BÃ NHỜN CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG ???

Chắc hẳn, đa số trong chúng ta đều lầm tưởng rằng những chấm li ti trên da chính là mụn. Thay vì những nhân mụn cứng, bạn sẽ thấy những sợi màu trắng mềm khi nặn chúng. Và dường như nhân vật cứng đầu với tên gọi là sợi bã nhờn này sẽ chẳng bao […]

Read more